Walne Sprawozd.-Wyborcze


ORDYNACJA WYBORCZA

ordynacja-wyborcza.pdf


ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZYM KOx

zawiadomienie-o-walnym.pdf


O名IADCZENIE O STANIE ZDROWIA

oswiadczenie-a-5.pdf