SKxDKI 2019


UCHWAΧ DOTYCZ。E SKxDEK NA 2019 r.

uchwala-zg-pzw.pdf

ulgi-i-zezwolenia.pdf

warunk-zezw-wys-skladek.pdf

zasady-wedkowania-wod-om.pdf

.......................................................................................................................

KARTA EWIDENCYJNA W犵KARZA

karta-wedkarza.pdf